Tietosuojaseloste

1. Soveltamisala

Tämä tietosuojaseloste koskee vain Palkkaonline.fi-verkkosivustoa. Seloste ei kata muita kanavia tai palveluita.

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Palkkaonline Oy
Y-tunnus: 3020384-5
Osoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio
Puhelin: 010 319 8830
Sähköposti: asiakaspalvelu@palkkaonline.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Petteri Räsänen
Osoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio
Puhelin: 010 319 8830
Sähköposti: asiakaspalvelu@palkkaonline.fi

4. Rekisterin nimi

Palkkaonline Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi
  • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot (tilaushistoria, palveluiden käyttöön liittyvät tiedot)
  • Markkinointiluvat ja -kiellot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana, esimerkiksi verkkosivuston kautta tehtyjen tilausten yhteydessä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle, paitsi lakiin perustuvan velvoitteen tai oikeuden nojalla.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin tunnuksin ja salasanoin.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Lisäksi rekisteröidyllä on muut GDPR:n mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittamisen oikeus.