Asiakkaidemme vakuutusturvaan merkittävä parannus

PalkkaOnline haluaa erottautua markkinasta mutkattomuudella, läpinäkyvyydellä ja tarjoamalla palvelun käyttäjille parhaan asiakaskokemuksen. Palvelun kehittämisen ytimessä on aina asiakkaamme ja heidän tarpeensa. Haluamme kumppanimme LähiTapiolan kanssa toimia vastuullisesti ja turvata asiakkaidemme matkaa kevytyrittäjinä. Jatkossa asiakkaidemme vakuutusturva on entistä parempi.

PalkkaOnline on vakuuttanut kaikki palvelua käyttävät Kevytyrittäjien tapaturmavakuutuksella, joka korvaa PalkkaOnlinen kautta laskutetussa työssä sattuneet tapaturmat. ” Olemme alusta saakka tarjonneet asiakkaillemme vakuutuksen tapaturman aiheuttamia hoitokuluja varten, mutta nyt viemme heidän turvansa huomattavasti pidemmälle” kertoo toimitusjohtaja Petteri Räsänen PalkkaOnlinelta ja jatkaa: ”Jatkossa asiakkaamme saavat tapaturman hoitokulujen osalta korvausta jopa kolmen vuoden ajan sekä päivärahaturvan vuoden ajaksi tapaturman sattumishetkestä. Lisäksi mukana on vakavampia tilanteita varten kertakorvaukset pysyvästä haitasta sekä omaisille tapaturmaisen kuoleman johdosta ”. Uusi vakuutusturva on heti kaikkien PalkkaOnlinen kautta työnsä laskuttavien kevytyrittäjien käytössä.

”On hienoa, että PalkkaOnline toimii edelläkävijänä toimialallaan ja tarjoaa täysin vapaaehtoisesti asiakkailleen poikkeuksellisen kattavaa turvaa. Jos kevytyrittäjälle sattuu töissä jotain, saa hän jatkossa käyttöön nopeat hoitoketjut ja tehokkaan korvauspalvelumme vahingosta toipumiseksi mahdollisimman
nopeasti. Ansionmenetyskorvaus turvaa paitsi kevytyrittäjän itsensä, myös heidän mahdollisen perheensä toimeentuloa” kertoo kehityspäällikkö Reetta Leppäkoski LähiTapiolasta.

Päivitetyn henkilövakuutusturvan lisäksi PalkkaOnlinen asiakkaille kuuluu jo ennestään tuttu vastuuvakuutus työssä aiheutettujen henkilö- ja esinevahinkojen varalle.