SalaryOnline

Правила та умови надання послуг PayOnline

Автор Умов використання

1. Послуга PalkkaOnline надається компанією DuuniOnline Oy (Business ID 3020384-5), офіційна адреса якої Käsityökatu 43, 70110 Kuopio.

Умови

1. Постачальник послуг означає PalkkaOnline, який надає послугу через DuuniOnline Oy. Умови використання також використовують терміни «PalkkaOnline» і «PalkkaOnlinepalvelu» для постачальника послуг.

2. Під користувачем сервісу розуміється особа, яка виконує роботу.

3. Принципал має на увазі абонента твору.

4. Виставлення рахунка -фактура відноситься до виставлення рахунків за виконану користувачем сервісу роботою принципалу через PalkkaOnline.

5. Формальний роботодавець відноситься до діяльності PalkkaOnline, в якій PalkkaOnline передає Користувачеві Сервісу компенсацію, виплачену Довірителем.

Мета

1. Метою Умов використання послуги PalkkaOnline є визначення умов та умов виплати компенсації за виконання робіт між особою, яка виконує роботу, та клієнтом через платіжний сервіс PayOnline.

Обов'язки користувача послуги

1. Використання сервісу PalkkaOnline вимагає від користувача сервісу створення облікових даних на сайті PalkkaOnline за адресою www.palkkaonline.fi

2. Користувач Сервісу приймає Умови використання PalkkaOnline перед відправкою платіжного доручення. Користувач сервісу повинен повідомити довірителя про те, що рахунок-фактура за послугу буде оплачена через PalkkaOnline.

3. Користувач сервісу повинен домовитися про послугу та компенсацію та винагороду, що підлягають виплаті за неї, з відповідним принципалом. Користувач сервісу підлягає оподаткуванню у Фінляндії за свою роботу, виставлену через PalkkaOnline.

4. Користувач сервісу зобов'язаний дотримуватися чинного у Фінляндії законодавства у своїй діяльності.

5. Користувач Сервісу несе відповідальність за достовірність інформації, наданої як постачальнику послуг, так і принципалу.

6. Користувач сервісу несе відповідальність за точність рахунків-фактур. Користувач сервісу не може стягувати витрати між своїм будинком і фактичним робочим місцем, якщо поїздка не вважається виключно частиною виконання робіт. Це необхідно узгодити з клієнтом.

7. Користувач сервісу зобов'язаний при необхідності довести, що він виконав роботу відповідно до договору поступки між користувачем і принципалом. Користувач сервісу несе відповідальність за те, щоб виконана робота не була порушенням закону.

8. Користувач сервісу зобов'язаний визначити, чи зобов'язаний він оформити пенсійне страхування самозайнятих осіб (ЄЕВ). Користувач зобов'язаний забезпечити, щоб інформація, що стосується його страхування, була належним чином повідомлена PalkkaOnline і страховій компанії. Користувач зобов'язаний повідомити PalkkaOnline дату початку і закінчення страховки. Користувач несе відповідальність за будь-які ретроактивні внески медичного страхування, пов'язані зі страхуванням ієлів.

9. Користувач сервісу зобов'язаний повідомити PalkkaOnline про будь-який дохід, що підлягає страхуванню YEL, отриманому через користувача, якщо будь-які інші засоби.

10. Користувач сервісу зобов'язаний визначити, чи є наказ про виставлення рахунків роботою відповідно до Закону про пенсії фермерів (MYEL). Ви не можете виставити рахунок за роботу, за яку користувач може застрахувати відповідно до Закону про пенсії фермерів, не може бути виставлена рахунок-фактура через PalkkaOnline.

11. Користувач Сервісу не повинен здійснювати покупки за рахунком-фактурою, кредитом, розстрочкою або субпідрядом на ім'я PalkkaOnline.

12. Користувач Сервісу зобов'язаний прийняти поточну політику конфіденційності PalkkaOnline та пов'язані з нею реєстраційні заяви.

13. Користувач сервісу несе відповідальність за власний реєстр клієнтів в якості контролера, а також за достовірність і законність даних в реєстрі. Крім того, Користувач несе відповідальність за забезпечення того, щоб Користувач мав право обробляти дані, передає їх в PalkkaOnline для обробки і надає PalkkaOnline право на їх обробку.

14. Користувач Сервісу несе відповідальність перед PalkkaOnline за будь-які збитки, завдані Користувачем в результаті чого PalkkaOnline довелося відшкодувати збитки третій особі.

15. Користувач Сервісу не має права передавати права та обов'язки за цими Умовами третім особам.

Обов'язки принципала

1. Принципал несе відповідальність за забезпечення того, щоб користувач сервісу відповідав законодавчим вимогам, необхідним для виконання або обов'язків. Такі вимоги можуть включати різні дозволи, кваліфікацію та спеціальні страховки, необхідні для виконання послуг.

Зобов'язання PayOnline

1. PalkkaOnline страхує користувача страхуванням від нещасних випадків та відповідальності через компанію Fennia Non-Life Insurance Company. Страхування відповідальності покриває тілесні ушкодження та майнову шкоду принципалу або третім особам під час роботи відповідно до умов страхування та в межах строків та умов

до 1 000 000 євро. Згідно з умовами, користувач сервісу несе відповідальність за будь-який податок на додану вартість збитків і франшиз, що стягуються страховою компанією.

2. Як формальний роботодавець, PalkkaOnline підпадає під звичайні зобов'язання роботодавця для цілей оподаткування, таких як утримання податку на заробітну плату, сплата внеску роботодавця на медичне страхування та звітні платежі до Реєстру доходів.

Інші умови та положення

1. Тимчасова робота агентства не може бути виставлена рахунок-фактура через PalkkaOnline. PalkkaOnline не є тимчасовим роботодавцем агентства.

2. Між сервісом PayOnline та користувачем послуги не встановлюються трудові відносини відповідно до розділу 14 Закону про передоплату та розділу 1:1 Закону про трудові договори. PalkkaOnline діє тільки як формальний роботодавець.

3. PalkkaOnline має право не приймати рахунок-фактуру, який суперечить Умовам використання. PalkkaOnline не несе відповідальності за дорожні рахунки-фактури, зроблені користувачеві або принципалу сервісу з порушенням податкового законодавства.

4. Користувач послуги не застрахований через PalkkaOnline зі страхуванням від нещасних випадків на роботі або груповим страхуванням життя, оскільки користувач послуги не працевлаштований Компанією PalkkaOnline.

5. Послуга PalkkaOnline стягуватиме внесок на медичне страхування лише відповідно до чинного законодавства для користувачів, які зобов'язані надати страховку YEL або які оформили добровільне страхування YEL.

6. Після виконання користувачем послуги зобов'язання щодо страхування YEL Сервіс PayOnline сплачує внесок медичного страхування заднім числом із заробітної плати, на підставі якої було визнано виконаним зобов'язання зі страхування yel. PalkkaOnline збирає такі ретроактивні внески на медичне страхування, якщо такі є, з наступної чистої заробітної плати користувача або надсилає користувачеві рахунок-фактуру. Якщо припинення страхового зобов'язання YEL затримується, користувач може мати можливість стягнути внески на медичне страхування. Будь-яке повернення коштів буде здійснюватися за номером рахунку, наданим користувачем.

7. Виконавчі збори користувача сервісу сплачуються відповідно до Закону про примусове виконання, що діє в будь-який момент часу, і наказу виконавчого органу.

8. Якщо у PalkkaOnline є претензія від користувача Сервісу на умовах цієї Угоди, PalkkaOnline при необхідності має право визнати їх за сплачені користувачеві розрахунки.

9. Бізнес-id DuuniOnline Oy не може використовуватися для покупок без ПДВ у межах ЄС.

10. Особа, якій заборонено займатися бізнесом, не повинна користуватися послугою PalkkaOnline.

11. PalkkaOnline забезпечує захист даних і технічний захист користувачів сервісу відповідно до чинного законодавства.

12. Умови використання діють до подальшого повідомлення. PalkkaOnline має право вносити зміни до цієї Угоди на власний розсуд без згоди Користувача. Зміни будуть застосовуватися з моменту зміни. Користувач сервісу приймає зміни, продовжуючи користуватися послугою.

13. PalkkaOnline має право передавати без згоди Користувача Сервіс і всі або частину прав і обов'язків за Умовами третій стороні, призначеній ним.

14. Ці Умови використання регулюються фінським законодавством. Спори щодо Умов використання будуть вирішуватися за домовленістю. Якщо спір не може бути вирішений, компетентним судом є районний суд PohjoisSavo. У разі виникнення спору між сторонами відповідальність PalkkaOnline обмежується сервісним збором, що стягується з користувача.

Збори, витрати та надбавки

1. Плата за обслуговування та додаткові збори стягуються у зв'язку з оплатою.

2. Сума, що підлягає сплаті користувачеві, визначається на основі суми виставлення рахунка без ПДВ. Податок утримується з суми без ПДВ і, де це можливо, внеску роботодавця на медичне страхування і, де це можливо, віднімається плата за послуги payonline, а також інші платежі, показані в розрахунку. Розрахунок завантажується з власної приладної дошки.

3. PalkkaOnline має право не приймати подані рахунки-фактури. Для того, щоб відшкодувати звільнені від податків витрати на поїздки, вони повинні бути виставлені довірителю таким чином, щоб вони були розбиті за рахунком-фактурою.

4. Після отримання платежу на рахунок сервісу PayOnline користувач зможе зняти заробітну плату і виплата буде виплачена Користувачеві в найкоротші терміни, якщо інше не погоджено з Користувачем. Врегулювання вимагає, щоб користувач надав всю інформацію, необхідну для здійснення платежу.

5. На момент оплати користувач отримує розрахунок платежу. Розрахунок платежу відбувається в електронному форматі на власній інформаційній панелі користувача.

Зареєструватися

Підпишіться на Palkkaonline.


SalaryOnline

Обслуговування клієнтів:
asiakaspalvelu@palkkaonline.fi
010 319 8830