Kevytyrittäjän työttömyysturva

Tässä artikkelissa käsittelemme kevytyrittäjän työttömyysturvan tärkeitä näkökohtia. Työttömyysturva on aihe, joka jokaisen yrittäjäksi aikovan tulisi ymmärtää. Kevytyrittäjänä toimivan henkilön oikeus työttömyysturvaan eroaa tavallisen palkansaajan oikeuksista, sillä kevytyrittäjä vastaa itse työttömyysturvansa järjestämisestä.

On suositeltavaa, että ennen kevytyrittäjäksi ryhtymistä otat selvää työttömyysturvaan liittyvistä seikoista. Tämä artikkeli tarjoaa perustietoa aiheesta, mutta tarkimman tiedon saat aina paikallisilta työvoimaviranomaisilta, kuten TE-toimiston työttömyysturvaneuvonnasta.

Vaikuttaako kevytyrittäjyys työttömyysturvaani?

Kevytyrittäjänä toimit yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja sinulle rekisteröidään Y-tunnus. Tämä voi vaikuttaa työttömyysturvaasi. Jos harkitset kevytyrittäjäksi ryhtymistä, keskustele asiasta paikallisen TE-toimistosi kanssa ennen rekisteröitymistä.

On tärkeää mainita TE-toimistolle, että toimit yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja olet rekisteröity ennakkoperintä- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Lisätietoja työttömyysturvasta löydät TE-palveluiden sivuilta ja tarvittaessa voit tutustua työttömyysturvalain 2 luvun 5 pykälään.

Miten YEL-työtulo vaikuttaa työttömyysturvaan?

Yrittäjän eläkevakuutuksen, eli YEL-vakuutuksen, ottamisen yhteydessä määritelty YEL-työtulo vaikuttaa moniin etuuksiin, kuten työttömyysturvaan. YEL-työtulo on tärkeä tekijä, kun määritellään oikeutta erilaisiin etuuksiin, kuten Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenen ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

Yrittäjän on mahdollista saada Kelan peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jos hänen YEL-työtulonsa ylittää vuonna 2024 vähintään 13 573 euroa. YEL-työtulon suuruus ja maksamasi YEL-maksu vaikuttavat etuuksien määrään, joten ota sopiva taso huomioon jo yritystoimintaa suunnitellessasi.

Mitä on lyhytkestoinen yrittäjyys?

Lyhytkestoisella yrittäjyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa työllistyt enintään kahden viikon mittaiseen toimeksiantosuhteeseen. Tällöin säilytät lähtökohtaisesti oikeutesi työttömyysetuuteen, ja yritystoiminnasta saamasi tulo sovitellaan työttömyysetuuden kanssa. Jos yrittäjyys kestää yli kaksi viikkoa, TE-toimisto arvioi, onko kyseessä ollut pää- vai sivutoiminen työ, mikä voi vaikuttaa työttömyysetuuteen.

Miten toimin, kun työttömyys tulee ajankohtaiseksi?

Jos joudut työttömäksi, ota ensimmäisenä yhteyttä paikalliseen TE-toimistoon ja pyydä heiltä toimintaohjeita. Selvitä tilanteesi ja kerro mahdollisesta kevytyrittäjyydestäsi sekä yritystoimintasi laajuudesta.

Yrittäjän työttömyyteen ja työttömyyskorvaukseen liittyvät asiat ovat tapauskohtaisia ja monimuotoisia. Oikeus ansiopäivärahaan ja sen tämänhetkinen suuruus on hyvä tarkistaa aina TE-toimistosta erikseen.

Jos sinulla herää kysymyksiä yrittäjän työttömyyteen, kevytyrittäjyyteen tai palveluumme liittyen, tukenasi on asiantunteva asiakaspalvelu. Lisätietoja ja neuvontaa kevytyrittäjille tarjoaa myös Palkkaonline.fi -sivusto, josta löydät yhteystiedot ja voit kirjautua palveluun saadaksesi henkilökohtaista neuvontaa.

  • Ennen kevytyrittäjäksi ryhtymistä, ota selvää työttömyysturvaan liittyvistä seikoista.
  • Keskustele TE-toimiston kanssa kevytyrittäjyyden vaikutuksesta työttömyysturvaasi.
  • YEL-työtulo vaikuttaa työttömyysturvaan ja muihin etuuksiin.
  • Lyhytkestoinen yrittäjyys säilyttää oikeuden työttömyysetuuteen, mutta yli kahden viikon yrittäjyys vaatii TE-toimiston arvion.
  • Työttömäksi joutuessa ota yhteyttä TE-toimistoon ja selvitä oikeutesi työttömyysturvaan.